8am-4pm Pacific Mon-Fri | 208-413-6377

Categories


Shaft OD - 1.25"
Image Model+ Item Name Stock Price Quantity Discounts
121622TC Type TC Nitrile Oil Seal 121622TC

121622TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.25" Shaft OD X 1.625" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
9
$4.92

Add:

Quantity Discounts
1-6$4.92
7-40$3.69
41+$2.46
12162ATC Type TC Nitrile Oil Seal 12162ATC

12162ATC Type TC Nitrile Oil Seal

1.25" Shaft OD X 1.687" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.18

Add:

Quantity Discounts
1-4$7.18
5-27$5.39
28+$3.59
12162TC Type TC Nitrile Oil Seal 12162TC

12162TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.25" Shaft OD X 1.687" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.18

Add:

Quantity Discounts
1-4$7.18
5-27$5.39
28+$3.59
12162VTC Type TC Viton Oil Seal 12162VTC

12162VTC Type TC Viton Oil Seal

1.25" Shaft OD X 1.687" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$17.25

Add:

Quantity Discounts
1$17.25
2-9$12.94
10+$8.63
1217539TC Type TC Nitrile Oil Seal 1217539TC

1217539TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.25" Shaft OD X 1.752" Bore ID X 0.39" Seal Width - Type TC Oil Seal
4
$10.79

Add:

Quantity Discounts
1-3$10.79
4-18$8.09
19+$5.40
12182TC Type TC Nitrile Oil Seal 12182TC

12182TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.25" Shaft OD X 1.875" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
76
$2.88

Add:

Quantity Discounts
1-11$2.88
12-69$2.16
70+$1.44
12192TC Type TC Nitrile Oil Seal 12192TC

12192TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.25" Shaft OD X 1.979" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$4.70

Add:

Quantity Discounts
1-7$4.70
8-42$3.53
43+$2.35
12194TC Type TC Nitrile Oil Seal 12194TC

12194TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.25" Shaft OD X 1.979" Bore ID X 0.406" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$3.78

Add:

Quantity Discounts
1-8$3.78
9-52$2.84
53+$1.89
12203TC Type TC Nitrile Oil Seal 12203TC

12203TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.25" Shaft OD X 2" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
2
$7.15

Add:

Quantity Discounts
1-4$7.15
5-27$5.36
28+$3.58
12212vtc Type TC Viton Oil Seal 12212vtc

12212vtc Type TC Viton Oil Seal

1.25" Shaft OD X 2.125" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$17.89

Add:

Quantity Discounts
1$17.89
2-9$13.42
10+$8.95
1221843TC Type TC Nitrile Oil Seal 1221843TC

1221843TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.25" Shaft OD X 2.188" Bore ID X 0.43" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$8.71

Add:

Quantity Discounts
1-3$8.71
4-22$6.53
23+$4.36
12223TC Type TC Nitrile Oil Seal 12223TC

12223TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.25" Shaft OD X 2.25" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.35

Add:

Quantity Discounts
1-4$7.35
5-27$5.51
28+$3.68
122323ATC Type TC Nitrile Oil Seal 122323ATC

122323ATC Type TC Nitrile Oil Seal

1.25" Shaft OD X 2.328" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$12.43

Add:

Quantity Discounts
1-2$12.43
3-16$9.32
17+$6.22
1224431TC Type TC Nitrile Oil Seal 1224431TC

1224431TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.25" Shaft OD X 2.44" Bore ID X 0.31" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.98

Add:

Quantity Discounts
1-4$7.98
5-25$5.99
26+$3.99
12283TC Type TC Nitrile Oil Seal 12283TC

12283TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.25" Shaft OD X 2.835" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$9.72

Add:

Quantity Discounts
1-3$9.72
4-20$7.29
21+$4.86