7am-3pm Pacific Mon-Fri | 208-413-6377

Categories


Shaft OD - 1.375"
Image Model+ Item Name Qty. Price Quantity Discounts
131822TC Type TC Nitrile Oil Seal 131822TC

131822TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.375" Shaft OD X 1.828" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
-1
$5.49

Add:

13203TC Type TC Nitrile Oil Seal 13203TC

13203TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.375" Shaft OD X 2" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
101
$5.51

Add:

132062TC Type TC Nitrile Oil Seal 132062TC

132062TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.375" Shaft OD X 2.062" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.55

Add:

132123TC Type TC Nitrile Oil Seal 132123TC

132123TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.375" Shaft OD X 2.125" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
3
$3.63

Add:

13212TC Type TC Nitrile Oil Seal 13212TC

13212TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.375" Shaft OD X 2.125" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.68

Add:

132713TC Type TC Nitrile Oil Seal 132713TC

132713TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.375" Shaft OD X 2.717" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$11.49

Add: