7am-3pm Pacific Mon-Fri | 208-413-6377

Categories


Shaft OD - 1.5"
Image Model+ Item Name Qty. Price Quantity Discounts
15192TC Type TC Nitrile Oil Seal 15192TC

15192TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 1.983" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$3.22

Add:

15202TC Type TC Nitrile Oil Seal 15202TC

15202TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
10
$10.55

Add:

15203TC Type TC Nitrile Oil Seal 15203TC

15203TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.75

Add:

152062TC Type TC Nitrile Oil Seal 152062TC

152062TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.062" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.00

Add:

1520631TC Type TC Nitrile Oil Seal 1520631TC

1520631TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.063" Bore ID X 0.313" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.49

Add:

152531TC Type TC Nitrile Oil Seal 152531TC

152531TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.5" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
1
$10.10

Add:

15263TC Type TC Nitrile Oil Seal 15263TC

15263TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.625" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$10.78

Add:

152723TC Type TC Nitrile Oil Seal 152723TC

152723TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.721" Bore ID X 0.325" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.89

Add:

15275TC Type TC Nitrile Oil Seal 15275TC

15275TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.758" Bore ID X 0.5" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.29

Add: