8am-4pm Pacific Mon-Fri | 208-413-6377

Categories


Shaft OD - 1.75"
Image Model+ Item Name Stock Price Quantity Discounts
172118TC Type TC Nitrile Oil Seal 172118TC

172118TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.125" Bore ID X 0.187" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$11.82

Add:

Quantity Discounts
1-2$11.82
3-16$8.87
17+$5.91
172218TC Type TC Nitrile Oil Seal 172218TC

172218TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.25" Bore ID X 0.188" Seal Width - Type TC Oil Seal
4
$6.18

Add:

Quantity Discounts
1-5$6.18
6-32$4.64
33+$3.09
17223TC Type TC Nitrile Oil Seal 17223TC

17223TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.25" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$8.23

Add:

Quantity Discounts
1-4$8.23
5-24$6.17
25+$4.12
172312TC Type TC Nitrile Oil Seal 172312TC

172312TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.312" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.24

Add:

Quantity Discounts
1-5$6.24
6-32$4.68
33+$3.12
172355TC Type TC Nitrile Oil Seal 172355TC

172355TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.356" Bore ID X 0.5" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.14

Add:

Quantity Discounts
1-5$6.14
6-32$4.61
33+$3.07
17235TC Type TC Nitrile Oil Seal 17235TC

17235TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.346" Bore ID X 0.5" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.14

Add:

Quantity Discounts
1-5$6.14
6-32$4.61
33+$3.07
172383TC Type TC Nitrile Oil Seal 172383TC

172383TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.383" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$10.10

Add:

Quantity Discounts
1-3$10.10
4-19$7.58
20+$5.05
17243TC Type TC Nitrile Oil Seal 17243TC

17243TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.438" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$5.92

Add:

Quantity Discounts
1-5$5.92
6-33$4.44
34+$2.96
17252TC Type TC Nitrile Oil Seal 17252TC

17252TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.5" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$10.10

Add:

Quantity Discounts
1-3$10.10
4-19$7.58
20+$5.05
172531TC Type TC Nitrile Oil Seal 172531TC

172531TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.5" Bore ID X 0.313" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$10.10

Add:

Quantity Discounts
1-3$10.10
4-19$7.58
20+$5.05
17253TC Type TC Nitrile Oil Seal 17253TC

17253TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.5" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$10.10

Add:

Quantity Discounts
1-3$10.10
4-19$7.58
20+$5.05
17255TC Type TC Nitrile Oil Seal 17255TC

17255TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.5" Bore ID X 0.5" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$10.10

Add:

Quantity Discounts
1-3$10.10
4-19$7.58
20+$5.05
172624TC Type TC Nitrile Oil Seal 172624TC

172624TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.623" Bore ID X 0.438" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.20

Add:

Quantity Discounts
1-4$7.20
5-27$5.40
28+$3.60
17263TC Type TC Nitrile Oil Seal 17263TC

17263TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.625" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$10.61

Add:

Quantity Discounts
1-3$10.61
4-18$7.96
19+$5.31
17265TC Type TC Nitrile Oil Seal 17265TC

17265TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.625" Bore ID X 0.5" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$10.78

Add:

Quantity Discounts
1-3$10.78
4-18$8.09
19+$5.39
172714TC Type TC Nitrile Oil Seal 172714TC

172714TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.715" Bore ID X 0.438" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$11.71

Add:

Quantity Discounts
1-2$11.71
3-17$8.78
18+$5.86
172731TC Type TC Nitrile Oil Seal 172731TC

172731TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.75" Shaft OD X 2.75" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$4.89

Add:

Quantity Discounts
1-6$4.89
7-40$3.67
41+$2.45