8am-4pm Pacific Mon-Fri | 208-413-6377

Categories


Shaft OD - 2.125"
Image Model+ Item Name Stock Price Quantity Discounts
21305TC Type TC Nitrile Oil Seal 21305TC

21305TC Type TC Nitrile Oil Seal

2.125" Shaft OD X 3" Bore ID X 0.5" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.72

Add:

Quantity Discounts
1-4$7.72
5-25$5.79
26+$3.86
21323TC Type TC Nitrile Oil Seal 21323TC

21323TC Type TC Nitrile Oil Seal

2.125" Shaft OD X 3.25" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$13.02

Add:

Quantity Discounts
1-2$13.02
3-15$9.77
16+$6.51
21333TC Type TC Nitrile Oil Seal 21333TC

21333TC Type TC Nitrile Oil Seal

2.125" Shaft OD X 3.375" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$14.87

Add:

Quantity Discounts
1-2$14.87
3-13$11.15
14+$7.44
21334TC Type TC Nitrile Oil Seal 21334TC

21334TC Type TC Nitrile Oil Seal

2.125" Shaft OD X 3.372" Bore ID X 0.438" Seal Width - Type TC Oil Seal
1
$7.39

Add:

Quantity Discounts
1-4$7.39
5-27$5.54
28+$3.70