8am-4pm Pacific Mon-Fri | 208-413-6377

Categories


Shaft OD - 0.5"
Image Model+ Item Name Qty. Price Quantity Discounts
050102TC Type TC Nitrile Oil Seal 050102TC

050102TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.5" Shaft OD X 1" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
101
$15.10

Add:

Quantity Discounts
1-3$15.10
4-19$11.33
20-248$7.55
249+$6.04
050716TC Type TC Nitrile Oil Seal 050716TC

050716TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.5" Shaft OD X 0.749" Bore ID X 0.165" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$3.63

Add:

Quantity Discounts
1-12$3.63
13-82$2.72
83-1,033$1.82
1,034+$1.45
050716VTC Type TC Viton Oil Seal 050716VTC

050716VTC Type TC Viton Oil Seal

0.5" Shaft OD X 0.749" Bore ID X 0.165" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$13.47

Add:

Quantity Discounts
1-3$13.47
4-22$10.10
23-278$6.74
279+$5.39
050818TC Type TC Nitrile Oil Seal 050818TC

050818TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.5" Shaft OD X 0.875" Bore ID X 0.188" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$3.48

Add:

Quantity Discounts
1-13$3.48
14-86$2.61
87-1,077$1.74
1,078+$1.39
05082TC Type TC Nitrile Oil Seal 05082TC

05082TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.5" Shaft OD X 0.875" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$3.45

Add:

Quantity Discounts
1-13$3.45
14-86$2.59
87-1,086$1.73
1,087+$1.38
050992TC Type TC Nitrile Oil Seal 050992TC

050992TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.5" Shaft OD X 0.999" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$3.35

Add:

Quantity Discounts
1-13$3.35
14-89$2.51
90-1,119$1.68
1,120+$1.34
051019VTC Type TC Viton Oil Seal 051019VTC

051019VTC Type TC Viton Oil Seal

0.5" Shaft OD X 1" Bore ID X 0.19" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$11.77

Add:

Quantity Discounts
1-3$11.77
4-25$8.83
26-318$5.89
319+$4.71
05122TC Type TC Nitrile Oil Seal 05122TC

05122TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.5" Shaft OD X 1.25" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
15
$4.36

Add:

Quantity Discounts
1-10$4.36
11-68$3.27
69-860$2.18
861+$1.74