8am-4pm Pacific Mon-Fri | 208-413-6377

Categories


Shaft OD - 0.625"
Image Model+ Item Name Qty. Price Quantity Discounts
06092TC Type TC Nitrile Oil Seal 06092TC

06092TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.625" Shaft OD X 0.999" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$4.08

Add:

Quantity Discounts
1-11$4.08
12-73$3.06
74-919$2.04
920+$1.632
0609318TC Type TC Nitrile Oil Seal 0609318TC

0609318TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.625" Shaft OD X 0.938" Bore ID X 0.188" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.90

Add:

Quantity Discounts
1-5$7.90
6-37$5.925
38-474$3.95
475+$3.16
060992TC Type TC Nitrile Oil Seal 060992TC

060992TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.625" Shaft OD X 0.999" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal Nitrile Rubber Double Lip R23 / TC Oil Seals An oil seal...
90
$4.07

Add:

Quantity Discounts
1-11$4.07
12-73$3.053
74-921$2.035
922+$1.628
061018TC Type TC Nitrile Oil Seal 061018TC

061018TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.625" Shaft OD X 1" Bore ID X 0.187" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.83

Add:

Quantity Discounts
1-6$6.83
7-43$5.123
44-549$3.415
550+$2.732
06102TC Type TC Nitrile Oil Seal 06102TC

06102TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.625" Shaft OD X 1" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$5.84

Add:

Quantity Discounts
1-7$5.84
8-51$4.38
52-642$2.92
643+$2.336
06112TC Type TC Nitrile Oil Seal 06112TC

06112TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.625" Shaft OD X 1.125" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
8
$4.54

Add:

Quantity Discounts
1-10$4.54
11-66$3.405
67-825$2.27
826+$1.816
06113TC Type TC Nitrile Oil Seal 06113TC

06113TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.625" Shaft OD X 1.124" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$4.89

Add:

Quantity Discounts
1-9$4.89
10-61$3.668
62-766$2.445
767+$1.956
06122TC Type TC Nitrile Oil Seal 06122TC

06122TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.625" Shaft OD X 1.25" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$5.20

Add:

Quantity Discounts
1-8$5.20
9-57$3.90
58-721$2.60
722+$2.08
06132TC Type TC Nitrile Oil Seal 06132TC

06132TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.625" Shaft OD X 1.375" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.16

Add:

Quantity Discounts
1-7$6.16
8-48$4.62
49-608$3.08
609+$2.464
06142TC Type TC Nitrile Oil Seal 06142TC

06142TC Type TC Nitrile Oil Seal

0.625" Shaft OD X 1.499" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$4.74

Add:

Quantity Discounts
1-9$4.74
10-63$3.555
64-791$2.37
792+$1.896
0618528VTC Type TC Viton Oil Seal 0618528VTC

0618528VTC Type TC Viton Oil Seal

0.625" Shaft OD X 1.85" Bore ID X 0.28" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$12.84

Add:

Quantity Discounts
1-3$12.84
4-23$9.63
24-292$6.42
293+$5.136