8am-4pm Pacific Mon-Fri | 208-413-6377

Categories


Shaft OD - 1"
Image Model+ Item Name Qty. Price Quantity Discounts
100142TC Type TC Nitrile Oil Seal 100142TC

100142TC Type TC Nitrile Oil Seal

1" Shaft OD X 1.438" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.34

Add:

Quantity Discounts
1-7$6.34
8-47$4.76
48-591$3.17
592+$2.54
101318TC Type TC Nitrile Oil Seal 101318TC

101318TC Type TC Nitrile Oil Seal

1" Shaft OD X 1.375" Bore ID X 0.187" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$5.01

Add:

Quantity Discounts
1-9$5.01
10-59$3.76
60-748$2.51
749+$2.00
10132VTC Type TC Viton Oil Seal 10132VTC

10132VTC Type TC Viton Oil Seal

1" Shaft OD X 1.375" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$14.51

Add:

Quantity Discounts
1-3$14.51
4-20$10.88
21-258$7.26
259+$5.80
101372TC Type TC Nitrile Oil Seal 101372TC

101372TC Type TC Nitrile Oil Seal

1" Shaft OD X 1.379" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$4.33

Add:

Quantity Discounts
1-10$4.33
11-69$3.25
70-866$2.17
867+$1.73
10142TC Type TC Nitrile Oil Seal 10142TC

10142TC Type TC Nitrile Oil Seal

1" Shaft OD X 1.499" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
2
$3.82

Add:

Quantity Discounts
1-12$3.82
13-78$2.87
79-981$1.91
982+$1.53
101503TC Type TC Nitrile Oil Seal 101503TC

101503TC Type TC Nitrile Oil Seal

1" Shaft OD X 1.5" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$4.33

Add:

Quantity Discounts
1-10$4.33
11-69$3.25
70-866$2.17
867+$1.73
101518TC Type TC Nitrile Oil Seal 101518TC

101518TC Type TC Nitrile Oil Seal

1" Shaft OD X 1.5" Bore ID X 0.187" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$4.33

Add:

Quantity Discounts
1-10$4.33
11-69$3.25
70-866$2.17
867+$1.73
10152TC Type TC Nitrile Oil Seal 10152TC

10152TC Type TC Nitrile Oil Seal

1" Shaft OD X 1.50" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$9.10

Add:

Quantity Discounts
1-5$9.10
6-32$6.83
33-412$4.55
413+$3.64
101572TC Type TC Nitrile Oil Seal 101572TC

101572TC Type TC Nitrile Oil Seal

1" Shaft OD X 1.752" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$4.33

Add:

Quantity Discounts
1-10$4.33
11-69$3.25
70-866$2.17
867+$1.73
101622VTC Type TC Viton Oil Seal 101622VTC

101622VTC Type TC Viton Oil Seal

1" Shaft OD X 1.624" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$11.05

Add:

Quantity Discounts
1-4$11.05
5-27$8.29
28-339$5.53
340+$4.42
10162TC Type TC Nitrile Oil Seal 10162TC

10162TC Type TC Nitrile Oil Seal

1" Shaft OD X 1.625" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$5.20

Add:

Quantity Discounts
1-8$5.20
9-57$3.90
58-721$2.60
722+$2.08
1019725TC Type TC Nitrile Oil Seal 1019725TC

1019725TC Type TC Nitrile Oil Seal

1" Shaft OD X 1.979" Bore ID X 0.252" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$5.86

Add:

Quantity Discounts
1-7$5.86
8-51$4.40
52-639$2.93
640+$2.34
10202ATC Type TC Nitrile Oil Seal 10202ATC

10202ATC Type TC Nitrile Oil Seal

1" Shaft OD X 2" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.87

Add:

Quantity Discounts
1-6$6.87
7-43$5.15
44-545$3.44
546+$2.75
10202VTC Type TC Viton Oil Seal 10202VTC

10202VTC Type TC Viton Oil Seal

1" Shaft OD X 2" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$19.46

Add:

Quantity Discounts
1-2$19.46
3-15$14.60
16-192$9.73
193+$7.78
10205TC Type TC Nitrile Oil Seal 10205TC

10205TC Type TC Nitrile Oil Seal

1" Shaft OD X 2" Bore ID X 0.5" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$3.67

Add:

Quantity Discounts
1-12$3.67
13-81$2.75
82-1,021$1.84
1,022+$1.47
10243TC Type TC Nitrile Oil Seal 10243TC

10243TC Type TC Nitrile Oil Seal

1" Shaft OD X 2.441" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$5.84

Add:

Quantity Discounts
1-7$5.84
8-51$4.38
52-642$2.92
643+$2.34