8am-4pm Pacific Mon-Fri | 208-413-6377

Categories


Shaft OD - 1.125"
Image Model+ Item Name Qty. Price Quantity Discounts
11141VTC Type TC Viton Oil Seal 11141VTC

11141VTC Type TC Viton Oil Seal

1.125" Shaft OD X 1.499" Bore ID X 0.188" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$11.86

Add:

Quantity Discounts
1-3$11.86
4-25$8.90
26-316$5.93
317+$4.74
1114918TC Type TC Nitrile Oil Seal 1114918TC

1114918TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.125" Shaft OD X 1.499" Bore ID X 0.188" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$4.57

Add:

Quantity Discounts
1-10$4.57
11-65$3.43
66-820$2.29
821+$1.83
111502TC Type TC Nitrile Oil Seal 111502TC

111502TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.125" Shaft OD X 1.500" Bore ID X 0.250" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$4.99

Add:

Quantity Discounts
1-9$4.99
10-60$3.74
61-751$2.50
752+$2.00
1116831TC Type TC Nitrile Oil Seal 1116831TC

1116831TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.125" Shaft OD X 1.687" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.15

Add:

Quantity Discounts
1-6$7.15
7-41$5.36
42-524$3.58
525+$2.86
11172VTC Type TC Viton Oil Seal 11172VTC

11172VTC Type TC Viton Oil Seal

1.125" Shaft OD X 1.75" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$20.06

Add:

Quantity Discounts
1-2$20.06
3-14$15.05
15-186$10.03
187+$8.02
111731TC Type TC Nitrile Oil Seal 111731TC

111731TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.125" Shaft OD X 1.75" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.48

Add:

Quantity Discounts
1-7$6.48
8-46$4.86
47-578$3.24
579+$2.59
1117840TC Type TC Nitrile Oil Seal 1117840TC

1117840TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.125" Shaft OD X 1.781" Bore ID X 0.406" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.61

Add:

Quantity Discounts
1-7$6.61
8-45$4.96
46-567$3.31
568+$2.64
11182TC Type TC Nitrile Oil Seal 11182TC

11182TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.125" Shaft OD X 1.828" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$4.36

Add:

Quantity Discounts
1-10$4.36
11-68$3.27
69-860$2.18
861+$1.74
111833TC Type TC Nitrile Oil Seal 111833TC

111833TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.125" Shaft OD X 1.832" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$4.84

Add:

Quantity Discounts
1-9$4.84
10-61$3.63
62-774$2.42
775+$1.94
112233TC Type TC Nitrile Oil Seal 112233TC

112233TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.125" Shaft OD X 2.25" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$8.84

Add:

Quantity Discounts
1-5$8.84
6-33$6.63
34-424$4.42
425+$3.54
1124343TC Type TC Nitrile Oil Seal 1124343TC

1124343TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.125" Shaft OD X 2.437" Bore ID X 0.437" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$10.01

Add:

Quantity Discounts
1-4$10.01
5-29$7.51
30-374$5.01
375+$4.00
1128331vtc Type TC Viton Oil Seal 1128331vtc

1128331vtc Type TC Viton Oil Seal

1.125" Shaft OD X 2.835" Bore ID X 0.315" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$34.50

Add:

Quantity Discounts
1$34.50
2-8$25.88
9-108$17.25
109+$13.80