8am-4pm Pacific Mon-Fri | 208-413-6377

Categories


Shaft OD - 1.5"
Image Model+ Item Name Qty. Price Quantity Discounts
15192TC Type TC Nitrile Oil Seal 15192TC

15192TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 1.983" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$3.22

Add:

Quantity Discounts
1-14$3.22
15-93$2.415
94-1,164$1.61
1,165+$1.288
15202TC Type TC Nitrile Oil Seal 15202TC

15202TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
4
$10.55

Add:

Quantity Discounts
1-4$10.55
5-28$7.913
29-355$5.275
356+$4.22
15203TC Type TC Nitrile Oil Seal 15203TC

15203TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.75

Add:

Quantity Discounts
1-6$7.75
7-38$5.813
39-483$3.875
484+$3.10
152062TC Type TC Nitrile Oil Seal 152062TC

152062TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.062" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.00

Add:

Quantity Discounts
1-7$6.00
8-49$4.50
50-624$3.00
625+$2.40
1520631TC Type TC Nitrile Oil Seal 1520631TC

1520631TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.063" Bore ID X 0.313" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.49

Add:

Quantity Discounts
1-6$7.49
7-40$5.618
41-500$3.745
501+$2.996
152531TC Type TC Nitrile Oil Seal 152531TC

152531TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.5" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$10.10

Add:

Quantity Discounts
1-4$10.10
5-29$7.575
30-371$5.05
372+$4.04
15263TC Type TC Nitrile Oil Seal 15263TC

15263TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.625" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$10.78

Add:

Quantity Discounts
1-4$10.78
5-27$8.085
28-347$5.39
348+$4.312
152723TC Type TC Nitrile Oil Seal 152723TC

152723TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.721" Bore ID X 0.325" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.89

Add:

Quantity Discounts
1-6$6.89
7-43$5.168
44-544$3.445
545+$2.756
15275TC Type TC Nitrile Oil Seal 15275TC

15275TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.758" Bore ID X 0.5" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.29

Add:

Quantity Discounts
1-7$6.29
8-47$4.718
48-596$3.145
597+$2.516