8am-4pm Pacific Mon-Fri | 208-413-6377

Categories


Shaft OD - 1.5"
Image Model+ Item Name Qty. Price Quantity Discounts
15192TC Type TC Nitrile Oil Seal 15192TC

15192TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 1.983" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$3.22

Add:

Quantity Discounts
1-14$3.22
15-93$2.42
94-1,164$1.61
1,165+$1.29
15202TC Type TC Nitrile Oil Seal 15202TC

15202TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
4
$10.55

Add:

Quantity Discounts
1-4$10.55
5-28$7.91
29-355$5.28
356+$4.22
15203TC Type TC Nitrile Oil Seal 15203TC

15203TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.75

Add:

Quantity Discounts
1-6$7.75
7-38$5.81
39-483$3.88
484+$3.10
152062TC Type TC Nitrile Oil Seal 152062TC

152062TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.062" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.00

Add:

Quantity Discounts
1-7$6.00
8-49$4.50
50-624$3.00
625+$2.40
1520631TC Type TC Nitrile Oil Seal 1520631TC

1520631TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.063" Bore ID X 0.313" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.49

Add:

Quantity Discounts
1-6$7.49
7-40$5.62
41-500$3.75
501+$3.00
152531TC Type TC Nitrile Oil Seal 152531TC

152531TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.5" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$10.10

Add:

Quantity Discounts
1-4$10.10
5-29$7.58
30-371$5.05
372+$4.04
15263TC Type TC Nitrile Oil Seal 15263TC

15263TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.625" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$10.78

Add:

Quantity Discounts
1-4$10.78
5-27$8.09
28-347$5.39
348+$4.31
152723TC Type TC Nitrile Oil Seal 152723TC

152723TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.721" Bore ID X 0.325" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.89

Add:

Quantity Discounts
1-6$6.89
7-43$5.17
44-544$3.45
545+$2.76
15275TC Type TC Nitrile Oil Seal 15275TC

15275TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.5" Shaft OD X 2.758" Bore ID X 0.5" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$6.29

Add:

Quantity Discounts
1-7$6.29
8-47$4.72
48-596$3.15
597+$2.52