8am-4pm Pacific Mon-Fri | 208-413-6377

Categories


Shaft OD - 1.625"
Image Model+ Item Name Qty. Price Quantity Discounts
162331VTC Type TC Viton Oil Seal 162331VTC

162331VTC Type TC Viton Oil Seal

1.625" Shaft OD X 2.375" Bore ID X 0.312" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$27.05

Add:

Quantity Discounts
1$27.05
2-11$20.29
12-138$13.53
139+$10.82
162373TC Type TC Nitrile Oil Seal 162373TC

162373TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.625" Shaft OD X 2.375" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
4
$6.75

Add:

Quantity Discounts
1-6$6.75
7-44$5.06
45-555$3.38
556+$2.70
162373VTC Type TC Viton Oil Seal 162373VTC

162373VTC Type TC Viton Oil Seal

1.625" Shaft OD X 2.375" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$15.96

Add:

Quantity Discounts
1-2$15.96
3-18$11.97
19-234$7.98
235+$6.38
16243TB Type TB Nitrile Oil Seal 16243TB

16243TB Type TB Nitrile Oil Seal

1.625X2.437X0.313 TB - Type TB Oil Seal
0
$6.98

Add:

Quantity Discounts
1-6$6.98
7-42$5.24
43-537$3.49
538+$2.79
162531TC Type TC Nitrile Oil Seal 162531TC

162531TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.625" Shaft OD X 2.5" Bore ID X 0.313" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$9.86

Add:

Quantity Discounts
1-4$9.86
5-30$7.40
31-380$4.93
381+$3.94
16253TC Type TC Nitrile Oil Seal 16253TC

16253TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.625" Shaft OD X 2.5" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$10.10

Add:

Quantity Discounts
1-4$10.10
5-29$7.58
30-371$5.05
372+$4.04
16263TC Type TC Nitrile Oil Seal 16263TC

16263TC Type TC Nitrile Oil Seal

1.625" Shaft OD X 2.625" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$10.78

Add:

Quantity Discounts
1-4$10.78
5-27$8.09
28-347$5.39
348+$4.31