8am-4pm Pacific Mon-Fri | 208-413-6377

Categories


Shaft OD - 2.125"
Image Model+ Item Name Qty. Price Quantity Discounts
21305TC Type TC Nitrile Oil Seal 21305TC

21305TC Type TC Nitrile Oil Seal

2.125" Shaft OD X 3" Bore ID X 0.5" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$7.72

Add:

Quantity Discounts
1-6$7.72
7-38$5.79
39-485$3.86
486+$3.09
21323TC Type TC Nitrile Oil Seal 21323TC

21323TC Type TC Nitrile Oil Seal

2.125" Shaft OD X 3.25" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$13.02

Add:

Quantity Discounts
1-3$13.02
4-23$9.77
24-288$6.51
289+$5.21
21333TC Type TC Nitrile Oil Seal 21333TC

21333TC Type TC Nitrile Oil Seal

2.125" Shaft OD X 3.375" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$14.87

Add:

Quantity Discounts
1-3$14.87
4-20$11.15
21-252$7.44
253+$5.95
21334TC Type TC Nitrile Oil Seal 21334TC

21334TC Type TC Nitrile Oil Seal

2.125" Shaft OD X 3.372" Bore ID X 0.438" Seal Width - Type TC Oil Seal
1
$7.39

Add:

Quantity Discounts
1-6$7.39
7-40$5.54
41-507$3.70
508+$2.96