8am-4pm Pacific Mon-Fri | 208-413-6377

Categories


Shaft OD - 2.25"
Image Model+ Item Name Qty. Price Quantity Discounts
223018TC Type TC Nitrile Oil Seal 223018TC

223018TC Type TC Nitrile Oil Seal

2.25" Shaft OD X 3" Bore ID X 0.187" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$8.82

Add:

Quantity Discounts
1-5$8.82
6-34$6.62
35-425$4.41
426+$3.53
22303TC Type TC Nitrile Oil Seal 22303TC

22303TC Type TC Nitrile Oil Seal

2.250" Shaft OD X 3.000" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
5
$15.30

Add:

Quantity Discounts
1-3$15.30
4-19$11.48
20-245$7.65
246+$6.12
223063TC Type TC Nitrile Oil Seal 223063TC

223063TC Type TC Nitrile Oil Seal

2.25" Shaft OD X 3.066" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$5.54

Add:

Quantity Discounts
1-8$5.54
9-54$4.16
55-676$2.77
677+$2.22
223223TC Type TC Nitrile Oil Seal 223223TC

223223TC Type TC Nitrile Oil Seal

2.25" Shaft OD X 3.228" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$9.39

Add:

Quantity Discounts
1-4$9.39
5-31$7.04
32-399$4.70
400+$3.76
22332TC Type TC Nitrile Oil Seal 22332TC

22332TC Type TC Nitrile Oil Seal

2.25" Shaft OD X 3.375" Bore ID X 0.25" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$14.46

Add:

Quantity Discounts
1-3$14.46
4-20$10.85
21-259$7.23
260+$5.78
22333TC Type TC Nitrile Oil Seal 22333TC

22333TC Type TC Nitrile Oil Seal

2.25" Shaft OD X 3.371" Bore ID X 0.375" Seal Width - Type TC Oil Seal
1
$5.59

Add:

Quantity Discounts
1-8$5.59
9-53$4.19
54-670$2.80
671+$2.24
22365TC Type TC Nitrile Oil Seal 22365TC

22365TC Type TC Nitrile Oil Seal

2.25" Shaft OD X 3.625" Bore ID X 0.5" Seal Width - Type TC Oil Seal
0
$16.83

Add:

Quantity Discounts
1-2$16.83
3-17$12.62
18-222$8.42
223+$6.73